Fastpris

Fastpris kan vara en lämplig modell om det finns en tydlig och klart avgränsad kravspecifikation.

Comments are closed.