Time & Material

Time and material innebär att vi arbetar löpande med ert projekt och debiteringen är baserad på den tid och andra kostnader som läggs ned på uppdraget.  Denna modell är lämplig när man som uppdragsgivare inte har en mycket strikt definierad kravspecifikation för uppdraget. Det kan exempelvis vara en snabbt föränderlig omvärld som gör att man behöver större flexibilitet i projektet och då är time and material att föredra.

Comments are closed.