Kravspecifikation

Vi hjälper er genomföra förstudie och ta fram kravspecifikation. Milestones kan antingen ta helhetsansvar eller delansvar tillsammans med kund eller andra leverantörer i systemutvecklingsprojekt. Projektet börjar vanligtvis med förstudie, specifikation och prototypframtagning med affärsmål och budget i fokus för att få fram kravbilden inom projektet.

Comments are closed.