MRM

Ett Marketing Resource Management-system ger en gemensam kontaktyta och virtuell arbetsplats med gemensamma rutiner. Här får alla som är involverade i kommunikationsproduktionen
– internt och externt – tillgång till relevant information och aktuellt material, gemensamma verktyg och rutiner.

Comments are closed.