Milestones i Handelskammarens tidning

Familjeliv, Google och Milestones. Tre företag med vitt skilda affärsidéer men med ett gemensamt. De verkar på en plats som inte fanns för tjugo år sedan, och där tempot är svindlande högt…  läs som PDF ReachOut_reportage

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Comments are closed.